Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid is afgeleid van onze missie. Giebels Meat Products ziet zich hierin o.a. als een betrouwbare, markt- en klantgerichte organisatie. De relatie met de klant is hierin zeer belangrijk. Het beleid richt zich erop dat de producten en diensten welke wij leveren voldoen aan de hoogste eisen qua (voedsel) veiligheid en kwaliteit. Traceerbaarheid, consistentie smaak, structuur en vorm zijn dan ook ten alle tijde gegarandeerd.  Al onze producten worden voor vrijgave gecontroleerd door een intern panel.

Giebels Meat Products streeft ernaar om voortdurend te verbeteren. Zorgvuldig contact met de klanten en het beheersen van de kosten zijn belangrijke middelen om dit te realiseren.

De directie stelt de financiële en personele middelen beschikbaar om het kwaliteitsmanagementsysteem en het voedselveiligheidsplan (HACCP-syteem) te implementeren en continu te verbeteren. Dit wordt mede ondersteunt door het handhaven van de BRC-norm en de audits welke door onze klanten worden uitgevoerd.

Onder kwaliteit wordt mede verstaan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (onder alle omstandigheden rekening houden met het milieu en de arbeidsomstandigheden in de keten waar wij ons bevinden). Voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen. In toenemende mate speelt hierin de gezondheid van de consument en het dierwelzijn een belangrijke rol.

Giebels Meat Products streeft ten aanzien van het kwaliteitsbeleid naar continue verbetering van producten en processen teneinde nu en in de toekomst te voldoen aan zowel de klanteisen als de steeds strenger wordende overheidseisen op het gebied van voedselveiligheid.

Het beleid heeft een tweeledige functie. De eerste functie is om binnen het bedrijf duidelijk te maken welke koers er wordt gevaren en wat van de medewerkers wordt verwacht.

De tweede functie is om aan derden aantoonbaar te maken welke plaats kwaliteit & voedselveiligheid in de totale bedrijfsvoering inneemt.

Onze industrie brengt standaarden met zich mee. Uiteraard voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen en beschikken over de volgende certificaten:

HACCP
BRC met A status
Beter Leven
Tesco Green